Houd me vast

Psychologenpraktijk Bommelerwaard

Therapievormen

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op ons gevoelsleven en onze manier van doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in het leven vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met veelal negatieve gedragingen tot gevolg. In cognitieve therapie onderzoekt u samen met uw therapeut of die negatieve wijze van denken wel helemaal klopt en helpend is. Wanneer blijkt dat u geneigd bent om te negatief over allerlei zaken te oordelen, wordt gezocht naar een bij u passende manier van denken die meer helpend, reëel en evenwichtiger is.

Gedragstherapie

In gedragstherapie staat uw gedrag centraal. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Wie bijvoorbeeld geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal die angst vaak eerder versterken dan verminderen. Binnen gedragstherapie brengt samen met uw therapeut eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin deze voorkomen in kaart. Vervolgens helpt de therapeut u om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve en gedragstherapie gaan goed samen. Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt beïnvloeden, als diens manier van doen en laten. Bron: www.vgct.nl

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van nare of traumatische ervaringen, zoals een verkeersongeval, een geweldsmisdrijf, maar bijvoorbeeld ook pesterijen of krenkingen in de jeugd. Tijdens een EMDR-behandeling zal de therapeut u vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Tegelijkertijd wordt een visuele of auditieve stimulus aangeboden. Door de aandacht te moeten verdelen over de nare herinnering enerzijds en de afleidende stimulus anderzijds, komt verwerking op gang. Hierdoor verliest de herinnering aan emotionele lading en ontstaat er ruimte om anders op de ervaring terug te zien en verder te kunnen met het leven nu. EMDR kan ook ingezet worden bij angstklachten, zelfbeeldproblematiek, chronische pijnklachten en ter ondersteuning van stoppen met roken. Bron: www.emdr.nl

Mindfulness based cognitieve therapie (MBCT)

Mindfulness helpt om de werking, behoeften en eigen-aardigheden van ons lijf en geest beter te leren kennen en te accepteren. Hierdoor wordt het makkelijker om een andere houding aan te nemen ten aanzien van (psychische) problemen of lichamelijk ongemak. Deze houding kenmerkt zich door: nauwkeurig waarnemen, onbevooroordeeld zijn, toelaten, accepteren en niet direct reageren. Mindfulness bestaat uit twee componenten: zelfregulatie van de aandacht d.m.v. meditatietraining. De aandacht is gericht op de onmiddellijke lijfelijke en verstandelijke reacties en het herkennen van denk- en gedragspatronen in het huidige moment. De tweede component is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover hetgeen we ervaren. Uit dit steeds weer toelaten ontstaat vrijheid om op een andere manier te gaan handelen. In de MBCT-training wordt dit naadloos samengevoegd met onderdelen uit de cognitieve therapie. Zie ook onze Mindfulnesstraining.

Oplossingsgerichte therapie

In plaats van zich te verdiepen in uw probleem, verdiept probleemoplossende therapie zich in mogelijke oplossingen. De aandacht gaat niet uit naar uw klacht, maar naar hetgeen u wel goed afgaat. U bepaalt zelf het doel van de therapie. Vervolgens wordt u aangemoedigd u te concentreren op de denkbeeldige situatie waarin uw probleem opgelost is. Vanuit deze denkbeeldige situatie wordt gekeken hoe het vastgestelde doel stapsgewijs bereikt kan worden. Dit vanuit uw sterke kanten, vaardigheden en eerdere successen. Bron: www.therapiehulp.nl

Relatietherapie

Relatietherapie is een verzamelnaam voor alle vormen van therapie die gericht zijn op relatieproblemen. In relatietherapie brengt de therapeut samen met beide partners problemen en moeilijkheden in de relatie in kaart. Vervolgens gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen voor deze relationele problemen. Er kan bijvoorbeeld worden gewerkt aan nieuwe omgangsvormen, het verbeteren van de communicatie, het vergroten van het wederzijds begrip en het begrijpen van elkaars gevoelens en behoeften, omgaan met verschillende verlangens of het helen van kwetsuren. Wij werken m.b.v. EFT (Emotionally Focussed therapy) als basis, een goed onderzochte, heldere en aansprekende werkwijze . Zie ook ons 'Houd me vast'-trainingsprogramma dat is gebaseerd op EFT. Deze is ook uitstekend te volgen als 'APK' voor je relatie.

Systeemtherapie

Evenals gezinstherapie wordt relatietherapie tegenwoordig vaak aangeduid als systeemtherapie. Deze therapieën leggen nadruk op het sociale systeem waarvan cliënten deel uitmaken. Iedereen maakt deel uit van meerdere sociale systemen, bijvoorbeeld het gezin, de vriendenkring, of op het werk. Bij systeemtherapie wordt gekeken welk sociaal systeem verband houdt met de klacht of het probleem van een cliënt en hoe hier vanuit het systeem aan gewerkt kan worden. De belangrijkste personen uit het systeem nodigen we vaak uit om deel te nemen aan de therapie of om éénmalig daarbij aanwezig te zijn. Het gaat dan o.a. om kinderen, ouders, partners, familieleden of huisgenoten, maar ook begeleiders van woon- zorginstellingen. Bron: www.therapiehulp.nl

Symbooldrama (geleide dagdroomtherapie)

Naast de nachtdroom die zich spontaan voordoet tijdens de slaap, is er de dagdroom die opgeroepen kan worden in een toestand van diepe ontspanning. De dagdroom kan soms uitgesproken helder zijn in zijn betekenis voor het waakbewustzijn. De symboliek is beter toegankelijk dan die van de nachtdroom. Veelal biedt dit een heel eigen houvast om uw innerlijke wereld beter te leren kennen en te gaan vertrouwen. De therapeut onderzoekt samen met u de betekenis en waarden die u hecht aan de beelden, desgewenst met behulp van tekeningen. Dit proces van creatief onderzoeken leidt tot een steviger ik-gevoel en rijping van de persoonlijkheid.

Acceptance and commitment therapy (ACT)

Afbeelding van ACT-hexaflex ACT wordt met MBCT (Mindfulness- based Cognitive Therapy) al de derde generatie gedragstherapie genoemd. Ook wel positieve psychologie: uitgaan van het vrijmaken en verhelderen van je eigen waarden en ontwikkelingsmogelijkheden d.m.v. aansprekende en uitdagende oefeningen die je "op een ander been zetten", je heilige overtuigingen helpen relativeren en aanzetten tot durven experimenteren met iets nieuws. Doelen: opheffen van psychologische inflexibiliteit, meer zicht krijgen op wie je bent, wat voor jou de moeite waard is (waar je aandacht aan wilt schenken) en wat je wilt bereiken in dit leven (en hoe daar naar op weg te gaan). Ook als je noodgedwongen je dromen moet aanpassen.

(Bron afbeelding: Wikipedia)

JPO Cliëntenlogin

Laatste nieuws

Mindfulnesstrainingen Zaltbommel
MBCT-trainingen (mindfulness based cognitive therapy) starten 2x/jaar in februari en september. De 8 bijeenkomsten vinden altijd plaats op een woensdagavond.
Locatie: cursusruimte in onze praktijk.
Tijd: 19.30 - 21.00 uur.
Data eerstvolgende training vanaf september 2018:
26 september
3, 10 en 24 oktober
7, 21 en 28 november
12 december
Voor informatie en vooraanmelding: secretariaat@psychologenbommelerwaard.nl of bel: 0418-515214.
Kennisoverdracht Bommelerwaard Bevalt
Over zwangerschap, bevallen en jong ouderschap. Lees verder