Psychologisch testonderzoek

Psychologenpraktijk Bommelerwaard

Psychologisch testonderzoek bij volwassenen en kinderen

Globale procedure bij onderzoek naar bijv. autisme, ADHD, dyslexie en/of geheugenproblemen. In overleg met de behandelaar wordt vastgesteld welke onderdelen van het onderzoek wel of niet uitgevoerd zullen worden.

  1. Intakegesprek(ken): problemen van u of uw kind worden in kaart gebracht.
  2. Ontwikkelingsanamnese: gesprek over uw ontwikkeling als kind/jongere. Zo mogelijk wordt dit gesprek gevoerd met (één van) uw ouders of broers/zussen. Bij kinderen wordt dit gesprek gevoerd met ouders/verzorgers.
  3. Heteroanamnese: gesprek met iemand die u nu goed kent, bijv. uw partner.
  4. Vragenlijsten. Bij kinderen voor ouders en leerkracht.
  5. Neuropsychologisch testonderzoek (maximaal 1 dagdeel).
  6. Aanvullend intelligentieonderzoek.
  7. Aanvullende diagnostiek door een psychiater.
  8. Uitslaggesprek (inclusief samenvattende rapportage met handelingsadviezen).
  9. Optioneel: begeleiding binnen onze praktijk of verwijzing naar elders.
  10. Optioneel: uitgebreide onderzoeksrapportage inclusief observaties en testresultaten op alle specifieke onderdelen.

Kosten

Kosten voor beperkte onderzoeken worden volledig vergoed binnen de productstructuur BK, BM, BI voor zover het onderzoeksvragen betreft die betrekking hebben op vermoede DSM-stoornissen die binnen de verzekerde basiszorg vallen. Onderzoek i.v.m. leer- en studieproblemen worden niet vanuit de basiszorg vergoed. De kosten daarvan komen dus voor uw eigen rekening. De behandelaar van u of uw kind zal u vooraf vertellen wat de exacte kosten zijn in uw situatie.

Voorbeeld: kind met vermoeden ADHD:
Intakegesprek 1 consult + uitwerking = 60 minuten
IQ-onderzoek = 2 consulten + uitwerking + beknopt verslag = 150 minuten
Neuropsych. onderzoek naar concentratie-geheugen-planning- en organisatievaardigheden +verslag = 150 minuten
Sociaal/emotioneel onderzoek middels vragenlijsten voor ouders, school en gesprek met kind + verslag = 90 minuten
Adviesgesprek 1 consult = 45 minuten
Totaal valt dit onderzoek binnen product BM (middel)
Voor behandeling is echter meer tijd nodig. De combinatie onderzoek/behandeling valt binnen product BI (intensief)

JPO Cliëntenlogin

Laatste nieuws

Nieuwe vacature
We zoeken een GZ psycholoog voor 16-40 uur per week, locatie Zaltbommel.
Lees verder
Mindfulnesstrainingen Zaltbommel
De eerstvolgende MBCT-training (mindfulness) start in september 2017. De 8 bijeenkomsten vinden steeds plaats op een woensdagavond.
Locatie: cursusruimte in onze praktijk.
Tijd: 19.30 - 21.00 uur.
Data:
13 en 20 september
4, 11, 25 oktober
1, 15 en 22 november
Voor informatie en aanmelding: secretariaat@psychologenbommelerwaard.nl of bel: 0418-515214.
Houd me vast
De eerstvolgende training start in oktober 2017 op een donderdagavond. Precieze data volgen zo spoedig mogelijk. Tijd: steeds van 20.00 tot 22.00 uur.
Duur: 7 avonden.
Kosten per stel: 550 euro incl. BTW.
Zie ook deze video op YouTube
Lees verder.
Kennisoverdracht Bommelerwaard Bevalt
Over zwangerschap, bevallen en jong ouderschap. Lees verder