Behandelrelatie

Psychologenpraktijk Bommelerwaard

Kwaliteit

GZ psycholoog BIG

Alle psychologen in onze praktijk hebben (na een universitaire studie klinische psychologie) de postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) afgerond en zijn daarmee geregistreerd in het overheidsregister van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

Intervisie

De kwaliteit van de psychologische zorg in onze praktijk wordt verder gewaarborgd door een permanente vakinhoudelijke oriëntatie en verdieping door intercollegiale intervisie en nascholing.

Beroepscode NIP

Het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) bewaakt als beroepsorganisaties de kwaliteit en deskundigheid van eerstelijnspsychologen. Als toetssteen voor professioneel handelen geldt ook voor onze behandelaars de beroepscode van het NIP. Voor Orthopedagogen geldt daarnaast de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). De belangrijkste punten uit de beroepscode zijn:

U vindt hier de volledige tekst van de Beroepscode voor Psychologen

Behandeleffect en klanttevredenheid

Binnen onze praktijk wordt "Routine Outcome Measurement" (ROM) toegepast om een indicatie te krijgen van het effect van de behandeling. Dit betekent dat u minimaal bij aanvang en bij afronding van de behandeling gevraagd wordt om een korte online vragenlijst in te vullen. Bij afronding van de behandeling wordt tevens de cliënttevredenheid gemeten. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van Telepsy.

Visitatie NIP

Logo kwaliteitsvisitatieIn het laatste kwartaal van 2016 hebben al onze behandelaars voor volwassenen een vijfjaarlijks visitatietraject doorlopen via het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Daarbij is ons professioneel handelen kritisch en met goed gevolg geëvalueerd onder begeleiding van een externe visiteur. Op verzoek kunt u de visitatiecertificaten inzien.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van 'geneeskundige GGZ', dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Omdat onze praktijk een groepspraktijk is die van rechtswege WTZi erkend is, moeten alle aan onze praktijk verbonden behandelaars een eigen (versie van het) kwaliteitsstatuut openbaar maken. Op verzoek van zorgverzekeraars, cliënten en andere geïnteresseerden zijn onze goedgekeurde kwaliteitsstatuten in te zien.

Klachten en geschillen

Als u onverhoopt klachten heeft over de wijze waarop u in onze praktijk bejegend of behandeld bent, dan gaan wij daar graag met u over in gesprek. Ook zijn we aangesloten bij de onafhankelijke klachten- en geschillencommissie van P3NL. Lees verder.

Tuchtrecht

GZ-psychologen vallen onder het Tuchtrecht. U kunt een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie welke soort klachten in behandeling worden genomen, is te vinden op http://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht

JPO Cliëntenlogin

Laatste nieuws

Nieuwe vacature
We zoeken een GZ psycholoog voor 16-40 uur per week, locatie Zaltbommel.
Lees verder
Mindfulnesstrainingen Zaltbommel
De eerstvolgende MBCT-training (mindfulness) start in september 2017. De 8 bijeenkomsten vinden steeds plaats op een woensdagavond.
Locatie: cursusruimte in onze praktijk.
Tijd: 19.30 - 21.00 uur.
Data:
13 en 20 september
4, 11, 25 oktober
1, 15 en 22 november
Voor informatie en aanmelding: secretariaat@psychologenbommelerwaard.nl of bel: 0418-515214.
Houd me vast
De eerstvolgende training start in oktober 2017 op een donderdagavond. Precieze data volgen zo spoedig mogelijk. Tijd: steeds van 20.00 tot 22.00 uur.
Duur: 7 avonden.
Kosten per stel: 550 euro incl. BTW.
Zie ook deze video op YouTube
Lees verder.
Kennisoverdracht Bommelerwaard Bevalt
Over zwangerschap, bevallen en jong ouderschap. Lees verder