Kosten en vergoeding

Psychologenpraktijk Bommelerwaard

Kosten en vergoeding in 2018 - Volwassenen

(vanaf 18 jaar)

Vergoede zorg binnen de basisverzekering:

Basis Generalistische GGZ (BGGGZ) wordt volledig vergoed vanuit de basiszorgverzekering voor zover het diagnoses betreft die daarvoor in aanmerking komen. U betaalt geen eigen bijdrage, want de praktijk heeft een contract met vrijwel alle zorgverzekeraars. De verzekeraar verrekent wel uw eigen risico met u voor zover dit nog niet is verbruikt. Zo nodig zijn meerdere behandelingen per jaar mogelijk, gebonden aan voorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Wij hebben in 2018 geen contract afgesloten met het verzekeraarsconcern Caresq / iptiQ (UZOVI: 3353). Dit betreft de labels Promovendum, National Academic en Besured. Als u bij een van deze labels verzekerd bent, zullen wij de behandeling aan u declareren. Vraagt u in dat geval bij uw verzekeraar of en in welke mate uw behandeling vergoed wordt.

Belangrijkste voorwaarden voor vergoeding:

- U hebt een verwijzing van uw huisarts voor BGGGZ;
- De datum op de verwijsbrief dient vóór het eerste consult bij ons te liggen;
- In de verwijsbrief dient te staan dat er een vermoeden van een DSM-stoornis is.

Vergoeding hangt af van ernst van uw problematiek volgens onderstaand schema, die feitelijk neerkomen op maximaal 5, 8, of 12 consulten. Uw behandelaar vertelt u binnen welk zorgtraject we u denken te kunnen helpen. Beperkt psychologisch onderzoek wordt binnen genoemde trajecten vergoed.

Tabel kosten en vergoeding in 2018 - volwassenen

duur tijdsbesteding = contacttijd met cliënt + indirecte tijd

Wij declareren direct bij zorgverzekeraars voor zover het gecontracteerde zorg betreft. Als er geen contract is, ontvangt u zelf de nota, die u ook zelf tijdig dient te voldoen. Ook dan hebt u recht op (gedeeltelijke) vergoeding.

Niet vergoede zorg of vergoeding vanuit aanvullende verzekering:

OVP (overige produkten) per consult: €101,-
Dit betreft diagnostiek en behandeling bij problemen die buiten de GBGGZ voorwaarden vallen. Ook als u om privéredenen geen verwijzing of contact met uw zorgverzekeraar wenst, wordt het OVP-tarief in rekening gebracht. Consulten worden maandelijks aan uzelf gedeclareerd.

Voor trainingen, arbo-trajecten, onderzoek i.v.m. leer- en studieproblemen en overig uitgebreid (neuro-)psychologisch onderzoek wordt met u of met de verwijzende instantie vooraf een totaaltarief overeengekomen.

Bij arbeidsgerelateerde problemen wordt het OVP-tarief in rekening gebracht. Als uw werkgever de kosten aan ons vergoedt, wordt het coachingstarief gehanteerd. Als uw klachten (bijv. angst of somberheid) bij arbeidsproblematiek op de voorgrond staan, is er mogelijk toch sprake van een vermoedelijke diagnose die binnen de vergoede zorg valt. Neemt u daarvoor contact op met uw huisarts.

Coachingtarief: per consult: €101,- excl. BTW.

Procedure bij verhindering: afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Verhinderde zorg kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Voor afspraken die te laat worden afgezegd, ongeacht uw reden daarvoor, wordt 50% van het OVP-consulttarief aan uzelf in rekening gebracht. Afspraken die helemaal niet zijn afgezegd, worden als volledig consult aan uzelf in rekening gebracht.

JPO Cliëntenlogin

Laatste nieuws

Mindfulnesstrainingen Zaltbommel
MBCT-trainingen (mindfulness based cognitive therapy) starten 2x/jaar in februari en september. De 8 bijeenkomsten vinden altijd plaats op een woensdagavond.
Locatie: cursusruimte in onze praktijk.
Tijd: 19.30 - 21.00 uur.
Data eerstvolgende training vanaf september 2018:
26 september
3, 10 en 24 oktober
7, 21 en 28 november
12 december
Voor informatie en vooraanmelding: secretariaat@psychologenbommelerwaard.nl of bel: 0418-515214.
Kennisoverdracht Bommelerwaard Bevalt
Over zwangerschap, bevallen en jong ouderschap. Lees verder