Kosten en vergoeding

Psychologenpraktijk Bommelerwaard

Kosten en vergoeding in 2018 - Jeugd

(leeftijd tot 18 jaar bij start behandeling)

Psychologische jeugdzorg wordt vergoed door gemeenten

Onze Basis Generalistische GGZ (BGGGZ) voor kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed door de gemeente waar uw kind ingeschreven staat. Er is geen eigen bijdrage als de praktijk een contract heeft met uw gemeente. Wij hebben contracten met de volgende gemeenten: Zaltbommel - Maasdriel - Neerijnen - Geldermalsen - Culemborg - Aalburg - Woudrichem

Belangrijkste voorwaarden voor vergoeding:

U hebt voor uw kind een verwijzing voor GBGGZ nodig van uw huisarts, medisch specialist of jeugdarts, of van een deskundige in dienst van de gemeente.
- De datum op de verwijsbrief dient vóór het eerste consult bij ons te liggen;
- In de verwijsbrief dient te staan dat er een vermoeden van een DSM-stoornis is.
- voor zover het diagnoses betreft die daarvoor in aanmerking komen.

Vergoeding hangt af van ernst van de problematiek van uw kind waarvoor we een trajectbeschikking aanvragen bij de betreffende gemeente. Psychologisch onderzoek wordt binnen genoemde trajecten vergoed.

Wij declareren direct bij gemeenten voor zover het gecontracteerde zorg betreft. Als er geen contract is, ontvangt u zelf de nota, die u ook zelf tijdig dient te voldoen. Of u dan recht op (gedeeltelijke) vergoeding hebt, dient u zelf bij uw gemeente na te vragen.

Niet vergoede zorg:

OVP (overige producten) per consult: €101,-
Dit betreft diagnostiek en behandeling bij problemen die buiten de BGGGZ voorwaarden vallen. Ook als u om privéredenen geen verwijzing of contact met uw gemeente wenst, wordt het OVP-tarief in rekening gebracht. Consulten worden maandelijks aan uzelf gedeclareerd.

Voor trainingen, onderzoek i.v.m. leer- en studieproblemen en overig uitgebreid (neuro-)psychologisch onderzoek wordt met u of met de verwijzende instantie vooraf een totaaltarief overeengekomen.

Procedure bij verhindering: afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Verhinderde zorg kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Voor afspraken die te laat worden afgezegd, ongeacht de reden daarvoor van u of uw kind, wordt 50% van het OVP-consulttarief in rekening gebracht. Afspraken die helemaal niet zijn afgezegd, worden als volledig consult aan uzelf in rekening gebracht.

JPO Cliëntenlogin

Laatste nieuws

Mindfulnesstrainingen Zaltbommel
MBCT-trainingen (mindfulness based cognitive therapy) starten 2x/jaar in februari en september. De 8 bijeenkomsten vinden altijd plaats op een woensdagavond.
Locatie: cursusruimte in onze praktijk.
Tijd: 19.30 - 21.00 uur.
Data eerstvolgende training vanaf september 2018:
26 september
3, 10 en 24 oktober
7, 21 en 28 november
12 december
Voor informatie en vooraanmelding: secretariaat@psychologenbommelerwaard.nl of bel: 0418-515214.
Kennisoverdracht Bommelerwaard Bevalt
Over zwangerschap, bevallen en jong ouderschap. Lees verder